A.T.S.A | Assessoria Fiscal, Jurídica i Econòmica
 • ESPAÑOL
 • CATALÀ
93 218 26 12 - 972 20 37 00
Llegir més

Té dret a que el Responsable li comuniqui si s'estan tractant o no les seves dades personals, i en cas que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant la següent informació:

- Els fins del tractament.
- Les categories de dades de què es tracti.
- El termini o criteris de conservació.

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret a que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incomplets mitjançant una declaració rectificativa addicional.

Dret de supressió de les dades

L'interessat té dret que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:

- El tractament sigui il·lícit.
- El interessat hagi retirat el seu consentiment.
- Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats.
- El interessat hagi exercit el dret d'oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
- Les dades hagin de suprimir per complir una obligació jurídica del Responsable.

L'interessat no tindrà dret a que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:

- Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació.
- Per complir una obligació jurídica del Responsable.
- Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
- Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut --- pública o per a fins d'investigació històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades

Té dret a que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d'ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:

- El consentiment de l'interessat per a fins específics.
- La execució d'un contracte o precontracte amb l'interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s'aplica quan:

- Sigui tècnicament impossible la transmissió.
- Pueda afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
- El tractament tingui una missió d'interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament

L'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es base a:

- Mercadotecnia directa.
- Elaboració de perfils.
- Interès legítim del responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada, especialment si és un nen.
-Investigació històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d'interès públic.

Encara que l'interessat s'oposi al tractament de les seves dades, el responsable podrà seguir tractant-los sempre que l'interès legítim del responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada en un procediment judicial que ho justifiqui.

El responsable ha d'informar a l'interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d'oposició

És el dret que no es porti a terme el tractament d'aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d'un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal, que ho justifiqui, i sempre que una llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils
L'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils amb finalitat adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:

- Rendiment professional.
- Situació econòmica.
- Salut.
- Preferències o interessos personals.
- Fiabilidad.
- Comportament.
- Ubicació o moviments de la persona.

Quan l'elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:

-El interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l'afectin significativament.
-El interessat tindrà dere
cho a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expresar el seu punt de vista  i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autorizadomediante:

- El consentiment explícit del interessat.

- Un contracte entre el Responsable i el interesado.No s'aplicarà al dret a no ser objecte d'una elaboració de perfils quan la decisiónque pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:

- El consentiment explícit del interessat.

- Un contracte entre el Responsable i el interessat.-Un tractament fonamentat en la legislació vigent.

ATSA - ANDORRA
I.P.C. - I.N.E.
CADASTRE
CONVENIS COLECTIUS
CNAE-2009
ZONA PRIVADA
 • Asociación Española de Asesores Fiscales

  Associat num. 1626
 • Economistas Asesores Fiscales

  Associat num. 4127
 • Tècnic Tributari

  Associat num. 1519
 • Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financera

  Associat
 • Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció

  Associat

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Acceptar