A.T.S.A | Assessoria Fiscal, Jurídica i Econòmica
 • ESPAÑOL
 • CATALÀ
93 218 26 12 - 972 20 37 00
Seminari Intern Novetats Normatives 13/01/2014

Seminari Intern Novetats Normatives 13/01/2014. ATSA GIRONA 

          1. NOVETATS NORMATIVES

o    Circular RD Llei 16/2013. Circular elaborada pel nostre Departament Laboral. Blog d’ATSA.

 

o    Informació del diari econòmic Cinco Dias

·       Breus comentaris a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2014. Elaborat i facilitat pel REAF-REGAF.

 

·     Modificacions tributàries introduïdes per la Llei 22/2013, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. Elaborat i facilitat per l'AEDAF.

 

·   Resum norma. Enllaç Web AEAT.

 

·   Nota AEDAF sobre l’Impost sobre valor de la producció d’energia l’elèctrica.

o   APTTCB NOTA INFORMATIVA.

 

o   Resum “El economista.es”

 o Breus comentaris al Reial Decret 960/2013, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre Societats, el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el Reglament de l'Impost sobre la Renda de no Residents, el Reglament d'aplicació dels tributs i el Reglament de Recaptació. Revista del REAF-REGAF nº 368.

 o  Reial Decret 960/2013, de 5 de desembre, pel qual es modifiquen els Reglaments de l'Impost de Societats, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre la Renda de no Residents, el Reglament d'aplicació dels tributs i el Reglament General de Recaptació, Elaborat i facilitat per l'AEDAF.

 

·         Nou model d'autoliquidació d' IVA model 303 (Ordre HAP/2215/2013, de 26 de novembre). Elaborat i facilitat per l'AEDAF

 

        3. SISTEMA SEPA


        4. ISD. 2014.

 

o   Nota de Premsa de Govern

        5. IMIVTU,

 

o   INFORME de 18 de desembre de 2012, de la Direcció General de Tributs, sobre la forma correcta del càlcul de la base imposable de l' Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Art. 107 TRLRHL). AEAT.

 

        6. MODIFICACIÓ BASE IMPOSABLE IVA PER A RECUPERACIÓ IVA (MODEL)

.  ATSA - COMPILACIÓ DE LA NORMATIVA REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE LA BASE IMPONIBLE DE L'IVA.

.  ATSA - Resum - guia del procediment per a la Modificació de la Base imposable de l'IVA a efectes de recuperar quota d'IVA.  

 

        7. RETRIBUCIONS ADMINISTRADORS.

Article 28È.- El càrrec d’Administrador serà retribuït. El sistema de retribució consistirà en una quantitat fixa que serà estipulada anualment per al conjunt de tots ells, per la Junta General, ja sigui en la reunió en què hagin d'aprovar els comptes de l' exercici anterior o en Junta celebrada en qualsevol moment abans que finalitzi l'exercici.  Aquesta retribució podrà ser diferent per cadascun dels administradors en funció de les seves responsabilitats, de la seva dedicació o altres criteris que determini la Junta General

Això serà compatible amb que si algun dels administradors efectués, realitzés o prestés per a la societat treballs, feines, tasques ordinàries o serveis, podrà percebre també remuneració per qualsevol d’aquests conceptes. La seva quantia serà aprovada anualment per la Junta General i, en tot cas, seran totalment independents als propis del càrrec d’administrador. “

 

 

EL NOSTRE BLOG - blogatsa
ATSA - ANDORRA
PREMSA ECONÒMICA (C.E.C.)
I.P.C. - I.N.E.
CADASTRE
CALENDARI FISCAL 2017
CALENDARI LABORAL 2017
CNAE-2009
CONVENIS COLECTIUS
ZONA PRIVADA
 • Asociación Española de Asesores Fiscales

  Associat num. 1626
 • Economistas Asesores Fiscales

  Associat num. 4127
 • Tècnic Tributari

  Associat num. 1519
 • Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financera

  Associat
 • Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció

  Associat
GPI Software - Internet & Web Solutions

Distribuït per: Aplitec

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Acceptar